Profesionalni menadžeri ljudskih resursa su svakodnevno pod pritiskom brzo promenljive poslovne sredine. 

Kao značajan dobavljač ljudskih resursa u centralnoj i istočnoj Evropi, pružamo inovativna, prilagođena rešenja za ove poteškoće.  

Danas imamo 55.000 zaposlenih koji svakog dana rade u 250 kancelarija u 17 država u celoj Evropi kako bi ostvarili poslovne ciljeve naših klijenata. Zahvaljujući regionalnim mrežama i znanju, postali smo strateški stub u oblasti ljudskih resursa ne samo za velika preduzeća, već i za male kompanije. 

about us