U kompaniji Trenkwalder sve što radimo usredsređeno je na saradnju zaposlenih i klijenata uz međusobno poverenje. Kompanija Trenkwalder takođe veruje u odgovornost prema društvu kao celini i podržava projekte koji su u skladu sa njenim poslovnim vrednostima.

Pozitivne reakcije kompanija i zaposlenih u vezi sa tim pokazuju da privredna i društvena odgovornost idu ruku pod ruku.

 
Savez za "integration@work"

Do 2017. godine cilj nam je da spojimo 10.000 poslova sa grupama kandidata za koje je ova inicijativa namenski osmišljena: Osobe sa nedovoljnim kvalifikacijama ili bez njih, osobe sa invaliditetom i/ili zdravstvenim problemima, osobe koje su dugo bez posla zbog zdravstvenih ili porodičnih razloga, osobe sa istorijom migracije itd.

Poslednjih godina privredna kriza imala je ogroman uticaj na evropsko tržište rada, stopa nezaposlenosti ubrzano je rasla u skoro svakoj državi članici EU. Međutim, nekim grupama osoba uključivanje u proces zapošljavanja je još teže.

Osnovali smo Savez za integraciju u posao kako bismo na evropsko tržište rada uključili 10.000 osoba koje je teško zaposliti.

Savez za integraciju u posao ima dva primarna cilja:

Prvo, u saradnji sa partnerima, cilj nam je da osnujemo savez koji podstiče poslodavce da putem postojećih pozitivnih primera pruže šansu osobama sa ograničenim mogućnostima da uđu na tržište rada.

Drugo, inicijativa se koristi kao informativna platforma za ocenjivanje stvarnih zahteva uključenih kompanija. Uz pomoć kompanija i organizacija koje obezbeđuju obuku, kompanija Trenkwalder takođe podržava nezaposlene osobe da se, putem obuke i prakse, uključe u poslovni svet.