2011 - danas
Novi pristupi
Proširenje na inostranstvo

Porodična firma iz Düseldorfa, Droege International Group AG stekla je vlasništvo, nad 75% kompanije Trenkwalder International AG, sa sedištem u Schwadorfu, blizu Beča, uključujući sve njene filijale.

Razvoj posle sticanja vlasništva:

Od 2012. godine:

Proširenje portfolija usluga: Profesionalno pronalaženje kandidata, usluge upravljanja ljudskim resursima i konsalting, angažovanje spoljnih saradnika za poslovne procese

Internacionalizacija: međunarodna saradnja i proširenje posredovanja u zapošljavanju kandidata iz drugih zemalja

Razvoj i izvršenje principa transformacije „VIŠE“

2014

Članstvo u organizaciji WEC (bivši CIETT)
WEC, Međunarodna konfederacija privatnih agencija za zapošljavanje, zastupa interese agencija za zapošljavanje iz celog sveta.

2005 - 2010
Proširenje
Centralna i istočna Evropa

Kompanija Trenkwalder 2010. godine povećava broj filijala i ima kancelarije u 19 država u srednjoj i istočnoj Evropi.

Vodeća pozicija na tržištu se održava u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj.

2005

Rumunija
Srbija
Poljska

2006

Lihtenštajn
Švajcarska

2007

Turska
Bugarska
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Makedonija

2008

Albanija
Grčka

2010

Kompanija Trenkwalder slavi 25-godišnjicu

1994 - 2004
Pristup tržištu
Evropa

Kompanija Trenkwalder konstantno otvara nove filijale i pristupa važnim tržištima za zapošljavanje na određeno vreme.

1999

razvoj tržišta u Mađarskoj i Nemačkoj

2000

razvoj tržišta u Italiji i Češkoj

vodeća pozicija na tržištu u Austriji

2001

razvoj tržišta u Sloveniji

2003

razvoj tržišta u Hrvatskoj

2004

razvoj tržišta u Rumuniji, Srbiji i Poljskoj

vodeća pozicija na tržištima u Mađarskoj i Slovačkoj

1985 - 1999
Osnivanje
Prva filijala

U martu 1985. godine Richard Trenkwalder počeo je kao jedini trgovac u tehničko-inženjerskoj kancelariji u Schwadorfu u Austriji. Tokom boravka u inostranstvu upoznao se sa uslugama pronalaženja radnika „na određeno vreme“ koje su već postojale u Holandiji, Engleskoj i Skandinaviji. U to vreme je ova usluga bila relativno nepoznata u Austriji. Godine 1992. kompanija Trenkwalder otvorila je svoju prvu inostranu filijalu u Slovačkoj.