Ove informacije su u skladu sa zahtevima za deklaracije Zakona o elektronskoj trgovini i Austrijskog poslovnog koda (UGB). Osobe i adrese za kontakt se nalaze u okviru stavke „Države“ ili možete direktno da nam se obratite sledećim putem:

Trenkwalder Group AG

A-1010 Wien, Lugeck 1-2

Telefon: +43 (0)5 07 07 – 10 00
Faks: +43 (0)5 07 07 – 10 95
E-Mail: info@trenkwalder.com

Svrha poslovanja:
Upravljanje investicijama

Pravni obrazac: Aktiengesellschaft
Komercijalni registar: Handelsgericht Wien
Registracioni broj: 297412x
PIB: ATU 63642222
Registarski broj za obradu podataka: 0720607

Primenljivi zakoni:
www.ris.bka.gv.at

Članovi odbora za upravljanje:
Oktay Erciyaz, MBA (CEO) 
Dipl.-Volkswirt Martin Jäger (COO)
Mag. Michael Krottmayer (CFO)

Članovi odbora za kontrolu:
Predsednik – dr. Ernest V. Drege
Potpredsednik – Volter P.J. Drege
Članovi: Jerg Kiborc, dr. Aleksander Kaufman, Eveline Valentek, MBA

Struktura vlasništva:
Trenkwalder Beteiligungs GmbH (99,2%)
Special HR Holding GmbH (0,8%)

Filozofija:
Za nas životna raznolikost znači da smo podjednako privlačni svim polovima, životnim dobima, osobama bilo koje nacionalnosti, seksualne orijentacije, vere, verovanja i osobama sa bilo kakvim invaliditetom.

Spoljašnji linkovi:
Svi spoljašnji linkovi (hajper-linkovi) ka drugim veb-sajtovima koje ovaj veb-sajt sadrži predstavljaju odgovornost isključivo odgovarajućeg dobavljača sadržaja. Pre ubacivanja bilo kakvih linkova, kompanija Trenkwalder pregledala je sadržaj stranih odredišnih stranica zbog mogućeg kršenja zakona. Ipak, kompanija Trenkwalder ne može da utiče na sadržaj odredišnih stranica, pa samim tim Trenkwalder nije vlasnik sadržaja tih stranica. Kompanija Trenkwalder izvršava provere linkovanih stranica u redovnim intervalima. Ako kompanija Trenkwalder sazna za kršenje zakona na linkovanom sajtu, taj link se odmah uklanja. Za nelegalan, netačan ili nepotpun sadržaj i za štetu nastalu usled korišćenja ili zloupotrebe podataka koji se nalaze na linkovanim stranicama odgovorni su isključivo njihovi dobavljači.

© Trenkwalder International AG – 2016 – all rights reserved