Znamo da su danas menadžeri ljudskih resursa suočeni sa radom pod velikim pritiskom na tržištu koje se brzo menja. Ne postoje gotova rešenja za održavanje tempa sa promenama. Da bismo odgovorili na ove poteškoće, izabrali smo da blisko sarađujemo sa klijentima kako bismo pronašli inovativna i fleksibilna rešenja.

Pružamo kompletnu uslugu u svim oblastima ljudskih resursa, prilagođenu specifičnim potrebama vaše kompanije.

Rad na određeno vreme
Posredovanje pri zapošljavanju
Zaposleni u samoj kompaniji